Boston på tysk

Tysk modulet for tyskholdet “2buy” havde d. 26 februar 2015 GCP orienteret modul. De tre klasser, 1.b (drama), 1.u (samf) og 1.y (natur) skulle give en kort presentation af deres GCP destination. “Meget fint!” sagde Jeppe Rossen, der var tysklærer og skulle bedømme disse fremlæggelser. 1.b fremlagde om Madrid og 1.u fremlagde om New York.  1.y fremlagde om Boston.

Grupperne leverede grundige og gribende fremlæggelser. Efter et grundigt stykke arbejde, kan de fleste elever fra 2buy tyskholdet med sikkerhed fortælle om de tre byers historier og kulturer, samt deres demografier. Og så endda på tysk!